LV  |   RU  |   EN
Ci Gun
"Kustība dzimst no nekustības"
(Dao mācība)
Pirms vairāk nekā 13 tūkstošiem gadu cilvēki uz Zemes līdzinājās dieviem. Viņi prata no dzīves saņemt prieku un sniegt to citiem, un zināja dzīves vērtību. Tomēr cilvēce bija jauna, un vēl nebija baudījusi ciešanas. Mēs gribējām zināt, kāda ir dzīve, kad laime mijas ar bēdām, kad jebkurš prieka stāvoklis ir pārejošs. Un tapa jaunā pasaule, kā to bija vēlējusies Cilvēce, kur prieks bija īslaicīgs un mijās ar bēdām.
Šo lūzumu mūsu planētas vēsturē bībele saista ar grēku plūdiem un labā un ļaunā pazīšanu.
 
Mainījās cilvēka anatomija un enerģijas apmaiņas procesi, cilvēks tika atdalīts no savas dievišķās, prieku nesošās sākotnes, un sākās Dievu mijkrēslis. Tomēr senās zināšanas par paradīzi Zemes virsū netika pazaudētas. Saskaņā ar hermētisma tradīciju, uz Ēģipti tās atnesa Tots; savukārt, pēc Āzijas tautu leģendām, milzīgs bruņurupucis Jandzi upes krastā stāstījis ķīniešiem par tiem laikiem, kad uz zemes dzīvoja prieka un spēka pilnā drakonu tauta.
 
13 tūkstošu gadu laikā stāsti pārvērtās par leģendām, un leģendas tika aizmirstas. Tomēr prasmes, kuras senie meistari nodeva mācekļiem no paaudzes paaudzē, saglabājās neskartas, gluži tāpat kā no seniem laikiem bez izmaiņām ir atnākusi, piemēram, māla podu veidošanas māksla.
 
Šobrīd mūsu planētas dzīvē un cilvēces dzīvē ir pagrieziena punkts. Ciešanu periods tuvojas beigām, kā tas bija paredzēts jau pirms tūkstošiem gadu. Uz Zemes atkal savu vietu ieņems prieks. Attiecības starp cilvēkiem būs sadarbības un mīlestības caurstrāvotas, un mēs drīz aizmirsīsim, kas ir bailes, naids un skumjas. Pasaule un cilvēki pamazām pārkārtojas uz jaunu energoinformatīvu modeli, kas paredz vienotību ar Dievu un mīlestību uz tuvāko.
 
Lai cilvēcei palīdzētu iespējami nesāpīgāk un ātrāk pāriet jaunajā kvalitātē, gaismā tiek celtas seno filozofu un meistaru zināšanas, kas palīdz cilvēka prātu un ķermeni sagatavot prieka pilnai dzīvei. Ķīnas vidienā saglabātā Džun Juaņ Cigun mācība ir viena no efektīvākajām sistēmām, kas atjauno cilvēka saikni ar viņa dievišķo Es. Cigun praktiķi iegūst spēju saņemt spēku no Debesīm un Zemes, kad māc nogurums; atkal atcerēties to prieka pilno stāvokli, kad cilvēks ir vienots ar Visuma Saprātu; paaugstināt savu imunitāti un spēju pretoties sadzīves stresiem un slimībām.
 
Džun Juaņ Cigun sistēma atjauno cilvēka enerģijas apmaiņas modeli ar pasauli. Darbs notiek vairākos posmos, ko sauc par pakāpēm:
Pirmajā pakāpē tiek nostiprināta saikne ar pasaules enerģiju, un praktiķis iegūst spēju saņemt un papildināt savu spēku brīžos, kad tas ir izsīcis. Tā ir spēka pakāpe, un tās apgūšana dod nepieciešamo enerģiju tālākām nodarbībām, ļauj iepazīt organisma pašregulācijas un atveseļošanās metodes, aktivizē domāšanas, radošās darbības procesus.
Otrajā pakāpē cilvēks mācās sajust vienotību ar visu dzīvo un saņemt un dot mīlestību pasaulei. Tā ir mīlestības pakāpe.
Trešajā pakāpē cilvēks mācās izzināt pasauli, attīstīt, pilnveidot savas spējas (mācās strādāt ar tālredzību un telepātiju), iegūst intuīcijas un absolūtās sapratnes spējas. Tā ir dievišķā pakāpe.
Ceturtajā pakāpē cilvēks saplūst ar Visumu jeb Dievu, un ļauj Dieva gribai izpausties caur sevi. Tā ir augstākā pakāpe, kādu cilvēks var iegūt, dzīvojot uz Zemes.
Tālākās Džun Juaņ Cigun pakāpes tiek apgūtas individuāli, augstāku skolotāju vadībā, ar kuriem audzēknis ir ieguvis prasmi sarunāties pirmo četru pakāpju praktikas laikā.
 
Sākot nodarboties ar cigun, pirmo četru pakāpju tehniku var apgūt salīdzinoši īsā laika posmā. Tomēr to galīga izpratne un apguve parasti aizņem vairākus gadus katrai pakāpei. Svarīgi ir nesteigties, jo uz nepabeigtiem pamatiem stingru ēku uzbūvēt nevar. Cilvēks, kas praktizē cigun, to ir padarījis par savu dzīvesveida sastāvdaļu, nostājoties uz garīgas pilnveidošanās ceļa. Šāds cilvēks pats spēj izvēlēties, vai priecāties, vai bēdāties. Un, kā rāda pieredze, lielākā cilvēku daļa izvēlas prieku, un ar to piepilda savu dzīvi.
 
Katrs no mums šajā pasaulē ir dzīvojis simtiem vai tūkstošiem dzīvju. Daži no mums jau iepriekšējās dzīvēs ir iepazinušies ar cigun vai līdzīgu sistēmu. Šiem cilvēkiem parasti prakse veicas ātrāk, jo pamazām tiek atsvaidzinātas vecās zināšanas. Savukārt citi tikai šīs dzīves laikā satiekas ar cigun meistariem, tādēļ viņiem viss jāmācās no jauna, ieliekot kārtīgus pamatus jaunai dzīvei.
Bet visus, kas sāk nodarboties ar cigun, apvieno kopīga vēlēšanās garīgi pilnveidoties, un gatavība to darīt. To var saukt par labvēlīgu likteni, labu karmu, vai Dieva žēlsirdību. Nav pat būtiski, vai cilvēks, kurš sācis nodarboties ar cigun, to turpinās darīt visu mūžu, jo var būt objektīvi dzīves apstākļi, kas to liedz darīt. Ieliktie pamati var pārvērsties par māju arī nākamajā dzīvē, jo mūsu dzīves laikā apgūtās prasmes nekur nepazūd. Galvenais ir sākt jau tagad.
 
Nodarbojoties ar cigun, jūs nostiprināsiet veselību, apturēsiet novecošanās procesu, iegūsiet iekšējo mieru un komfortu, attīstīsiet augstākās psihiskās spējas, vieglāk apgūsiet jaunas zināšanas, iegūsiet jaunas iespējas.
Nodarbības notiek DAYA YOGA jogas un veselības studijā, Rīgā, Stabu ielā 51/2 (zaļa māja pagalmā pa kreisi).
tel. (+371) 67 276 104
       (+371) 26 555 060
 
photo
 
Džun Juaņ Cigun skolas vadītājs Sjui Mintans
Atpakaļ
 
Cigun instruktore
Zigrīda Radiņa-Bindemane

 
Papildus informācija par Džun Juaņ Cigun skolu:
Atpakaļ Uz augšu Uz sākumu
©2024 Eksotisko deju centrs “Alegria”. Kontakti: Tālr.29453434, e-mail: [email protected] . Izstrādātājs: RDX